BİLİŞİM HUKUKU

Teknolojinin gelişimine paralel olarak bilişim hukuku da gelişim göstermiş ve hukuk sistemimizde yeni yasal düzenlemelere gidilmiştir. Özellikle sanal alemde her tür illegal yapının kuralsız gelişmesi, sanal alemde suç örgütlerinin kol gezmesi, görsel çocuk istismarının yaygınlaşması, hackerlerin önlenemez faaliyetleri, bilişim sistemlerinde fikir ve sanat eserlerine yapılan mütecaviz eylem ve işlemler gibi sebeplerle bilişim hukuku günden güne gelişmiştir. Bilişim hukukunun büyük kısmını bilişim suçları oluşturmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü Bilişim Suçları’na ayrılmıştır. TCK, suçun Banka ve kredi kurumuna ait bilişim sistemleri üzerinde işlenmesi ya da kamu kurum ya da kuruluşlarına ait bilişim sistemleri üzerinde işlenmesi durumlarını suçun nitelikli hallerinden saymış ve bu durumlarda verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını öngörmüştür.

Türk Ceza Kanunu’nda sayılan bilişim suçları şunlardır :

  • Bilişim sistemine girme suçları,
  • Bilişim sisteminin işleyişini engelleme ya da bozma suçları, 
  • Bilişim sistemi engelleme veya bozma suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız çıkar sağlaması suçu,
  • Bilişim sistemindeki verileri yok etme, bozma, erişilmez kılma, değiştirme, hukuka aykırı olarak verileri yerleştirme veya gönderme ve bu suretle haksız çıkar sağlama suçları,
  • Başkasına ait gerçek bir banka veya kredi kartını kart sahibinin rızası olmaksızın kullanmak veya kullandırmak,
  • Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartını üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek,
  • Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlamak.