CEZA HUKUKU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Ceza Kanununun Amacı başlığını taşıyan 1. maddesi: (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. 
Türk Ceza Hukuku Sistemi kanunun temel amacı doğrultusunda bir değişim dinamizmine sahiptir. Bu kapsamda ekonomik, sosyolojik, teknolojik vs. parametreleri göz önünde bulunduran kanun koyucu, son yıllarda Türk Ceza Kanunu’nda ve diğer kanunların ceza hükümlerinde köklü ve esaslı değişiklikler yapmıştır. 
Savcılık aşamasında başlayan şikayet, Savcılığın hazırladığı iddianame ile ceza davasına dönüşüp kendiliğinden devam eder ve sonuçlanır. Ceza davaları savunmanız alındıktan sonra siz katılmasanız da kendiliğinden yürüdüğü için vatandaşlar “avukat tutmaya gerek yok” felsefesinden hareket ederek çoğunlukla dosyalarıyla ilgilenmemekte, sonucunda aleyhlerine bir müeyyide kararı çıktığı zaman da “el aman” diyerek bize müracaat etmektedirler. Çoğunlukla basit bir usul hatası, maddi bir hata ya da yetersiz inceleme yüzünden mahkumiyet hükmü kurulduğu görülmektedir. Bu sebeplerle vatandaşların ceza dosyalarına mutlaka bir savunma dilekçesi vermelerini ve dosyaların yargılama sürecini yakından takip etmelerini öneriyoruz.
Büromuz bu kapsamda Ceza hukuku alanındaki güncel gelişim ve değişimleri takip etmekte ve müvekkillerine kapsamlı bir avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.