FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması maksadıyla 22 Aralık 2016 tarihinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kabul edilmiş ve 10 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu Kanun ile daha önce uygulanan 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yasaya konulan geçici 1. madde ile Kanunun yayımı tarihinden önce Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmış olan ulusal ve uluslararası marka ve tasarım başvuruları ile coğrafi işaret başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılması öngörülmüştür. Ancak bu Kanunun yayımı tarihinden önce Enstitüye yapılmış olup yayımlanmamış coğrafi işaret başvurularının, itiraz süresi bakımından mülga 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak şartıyla Bültende yayımlanması öngörülmüştür. Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış ulusal patent başvuruları ve faydalı model başvurularının, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılması öngörülmüştür. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan ek patent başvurularının sonuçlandırılmasında, ek patent başvurusu veya ek patentin bağımsız patent başvurusu ya da patente dönüştürülmesinde, asıl patent başvurusunun başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanacaktır. İncelemesiz verilen patentin incelemeli patent başvurusuna dönüştürülmesinde, patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ya da faydalı model başvurusunun patent başvurusuna değiştirilmesinde, patent ve faydalı modellerin hükümsüz kılınmasında, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ulusal aşamaya giren uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla yapılmış patent başvuruları ve faydalı model başvuruları, başvurunun ulusal aşamaya girdiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.
Bu şekilde Kanun geçiş dönemi öngörerek uygulamadaki tereddütleri gidermeye çalışmıştır.