İCRA VE İFLAS HUKUKU

İstatistikler Türk insanının son yıllarda daha fazla borçlandığını ve borçlarını ödeme imkanlarının kısıtlandığını göstermektedir. Bu durumda da insanımız müzmin bir borçluluk sarmalına girmekte ve ne yazık ki şu ya da bu sebeplerle zamanında hukuki yollara başvuramadıklarından deyim yerindeyse “üç kuruşa” malvarlıklarını elden çıkarmak durumunda kalmaktadırlar. Pek çok kişi henüz bu aşamalara gelmeden profesyonel bir yardım almanın gereğini dahi bilmemektedir. Oysaki kanun koyucu İcra Mahkemeleri gibi ihtisas mahkemeleri kurarak daha seri bir yargılamayla kişilerin mağduriyetini en aza indirmeyi amaçlamıştır. Büromuz bu konuda geniş bir bilgi birikimine sahip uzman bir kadro ile hizmet sunmaktadır.