KENTSEL DÖNÜŞÜM

Özellikle son yıllarda İstanbul’da yoğun bir kentsel dönüşüm faaliyetinin devam ettiğini hepimiz görmekteyiz. Kanun koyucu, 2012 yılında kentsel dönüşümü düzenlemek amacıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu kabul etmiştir. Kanun kazuistik bir yöntemle hazırlanmıştır. Başka bir deyişle, ayrıntıcı bir üslupta hazırlanmıştır. Anayasa Mahkemesi 2014 yılında kanunun bazı hükümlerini iptal etmiştir. Bunlardan bazılarına örnek verecek olursak;

·                Değişiklikten önce riskli olduğu düşünülen binaların sahipleri risk tespiti yaptırmazsa ilgili Bakanlık bu tespiti yaptırıp ücret ve masrafları da “ipotek borcu” kabul ederek hak sahiplerinden talep etmekteydi. Anayasa Mahkemesi bu hükmü Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Hatta yıkım masraflarından paydaşların sorumlu tutulması bağımsız bölüm maliklerinin “masraf ipoteği” adı altında tapu kaydına işlenmesi de Anayasa aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

·                Riskli yapı olmamasına rağmen “proje bütünlüğü” gerekçesi ile kentsel dönüşüm yasası kapsamına alınan binalarla ilgili yasa maddesi mülkiyet hakkına aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir. Vatandaşlar kentsel dönüşüm alanına giren taşınmazlarıyla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmeleri vb. sözleşmelerde çok fazla mağduriyet yaşadıkları için uzman bir hukukçudan yardım almaları gerekmektedir.

Uygulamada taraflardan biri konusunu çok iyi bildiği ve hukukçu desteği ile hareket ettiği için diğer tarafın da bu karmaşık sözleşmeyle ilgili olarak anahtar teslimine kadar bir hukukçuyla hareket etmesini tavsiye ederiz.