SİGORTA HUKUKU

Son yıllarda oldukça gelişen sigorta sektörünün bir yansıması olarak uyuşmazlıklar artmış ve Sigorta hukuku da buna paralel olarak zaman içinde önem kazanmıştır.

Sigorta hukuku, sigorta akdi ile ilgili kişiler arasındaki ilişkilerle, sigortacılıkla uğraşan kurumların çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarını sistemli bir şekilde inceleyen hukuk dalıdır.  Sigorta hukuku, Türk Ticaret Kanunu’nun 1401-1520 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanun koyucu 2007 yılında yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesi ile Sigorta Tahkim Komisyonu kurarak sigorta uyuşmazlıklarında hakem yargılaması yolunu açmıştır. Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulmuş bir yapıdır.  Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, ilgili kuruluşun sisteme üye olduğu tarihten sonra gerçekleşen rizikolar bakımından, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanabilmektedir. Sigortacılık Kanunu’na göre uyuşmazlığa düşen taraflar arasında, açık ve yazılı şekilde yapılması gereken sözleşme ile daha yüksek bir tutar belirlenmemişse, hakemin verdiği 40.000 TL’ye kadar olan kararlar her iki taraf için kesindir. Bu meblağ üzerindeki kararlar için tarafların temyiz yoluna başvurma imkanı bulunmaktadır.